Goed leiderschap?

Iedereen heeft er tegenwoordig over.

Goed leiderschap is niet je mensen vertellen wat ze moeten doen. De huidige werknemer heeft behoefte aan ruimte en zelfontplooiing.

leiderschapDie verandering binnen organisaties begint bij de managers zelf, die van binnenuit het systeem, zichzelf en de hun werk moeten veranderen. Het moet beginnen bij hen die nu ‘aan de macht’ zijn.

Zij moeten leren op anders te kijken naar zaken als controle, management, protocollen, etc. Door te onderzoeken waar controle-behoefte vandaan komt. Welk effect het heeft op henzelf en de organisatie om mensen hun talenten ten volle te laten gebruiken?. En die verandering is een persoonlijke zaak. Het vraagt iets van de managers zelf, als persoon.

Daarvoor moet je als manager lef hebben en je eigen-wijsheid gebruiken en onderzoeken. Waar sta jij voor, wat is je passie? Er is vertrouwen in jezelf nodig om het anderen te kunnen geven. Hoe kun je een klimaat creëren waarin medewerkers zelf initiatieven nemen, zich ontwikkelen.

Het belang van mensgericht leiderschap wordt daardoor belangrijk alsook het werken met zelfsturende teams. Onze oude managementrol van controle en sturing van bovenaf moet vervangen worden door nieuwe vormen en rollen. Werken vanuit de talenten van mensen. Creëer de ruimte om te excelleren.

IMG_0636

Goed leidinggeven aan anderen, begint bij goed leidinggeven aan jezelf.

Meer weten hoe jij medewerkers beter kunt begeleiden?? Neem eens contact op.

Plaats een reactie