Krachtig communiceren in teams

Feedback geven en ontvangen

Praten over elkaars functioneren, maakt samenwerken makkelijker. Feedbackregels maken het geven van feedback minder spannend. Na deze training zijn deelnemers in staat om goed feedback te geven en te ontvangen. Feedback betekent letterlijk terugkoppeling, maar wordt vaak verward met kritiek geven. Feedback goed gegeven, is een kans om te leren, om je team en jezelf te verbeteren. Hiervoor moet men luisteren naar wat de ander zegt. De deelnemer leert hoe feedback in het dagelijks werk effectief wordt gebruikt.

Omgaan met conflicten

In elk team komen tegenstrijdige belangen en conflicten voor. Deze kunnen werkprocessen blokkeren of individuen en zelfs afdelingen tegenover elkaar zetten. Hoe ga je hier nu effectief mee om zodat er
een gezonde samenwerking blijft?. Het doel van de training is medewerkers laten kennismaken met de vijf conflictstijlen. Dit doen we door bewust worden van de eigen manier van reageren. Door oefenen met een andere stijl. Hierdoor kan men een effectieve manier van conflicthantering kiezen. Een die bij de medewerker en de situatie past!

Effectief grenzen stellen

Als je niet in staat bent grenzen te stellen, is samenwerken lastig. Assertief reageren is ook die ander in zijn waarde laten. Hoe gaat men om met de druk die anderen uitoefenen? Hoe gaat men om met eigen gevoelens van teleurstelling, boosheid of agressie die optreden? in de training leert de medewerker op eigen inzicht te vertrouwen en dit toe te passen in het dagelijks Zo kan hij het beste uit zichzelf halen, zijn eigen doelen realiseren en de relatie met de ander respecteren.

Effectief en inspirerend leiden van vergadering en overleg

Het leiden van een overleg is een belangrijk deel van het werk van een leidinggevende. Hoe dit overleg verloopt, bepaalt veel van de sfeer in de organisatie. Leiden van een overleg is niet altijd makkelijk. Medewerkers willen soms onderwerpen bespreken die niet op de agenda thuishoren, dwalen af, zijn ongeconcentreerd of lijken niet betrokken. Men leert in de training aangeven welke onderwerpen geschikt zijn om in een overleg te bespreken. Hoe een goede vergaderagenda te maken en om effectief en efficiƫnt te vergaderen;

Effectief invloed uitoefenen

Een leidinggevende moet rekening houden met de verschillende belangen van externe partijen, medewerkers en de organisatie. Deze training leert om de eigen doelen te formuleren en een strategie te bepalen om die doelen te bereiken. En om tegelijkertijd de relaties met alle anderen goed houden. Dit kan door diverse methodes zoals samenwerking, onderhandelen, overtuigen en druk uitoefenen. Men leert analyseren welke soort gedrag in welke situatie het meest effectief is.