Trainingen vrijwilligers

Vrijwilligers zijn soms lastig te vinden. Als organisatie moet je hen binden en boeien. Vrijwilligerswerk is dan wel vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend.Ook niet voor een organisatie. Goede training van vrijwilligers geeft organisaties en vrijwilligers een meerwaarde. Gemotiveerde vrijwilligers en een stukje binding aan de organisatie en een goede sfeer.

Maar het trainen van vrijwilligers vraagt een andere aanpak als bij professionals. Al vanaf mijn 16e jaar tot op de huidige dag ben ik zelf actief in het jeugdwerk en weet hoe het is om vrijwilliger te zijn. Er wordt van vrijwilligers steeds meer gevraagd qua  kennis en ervaring in het omgaan met kinderen., naast het bieden van een leuke vrijetijdsbesteding. Veelal is de eigen jeugd doorgegroeid als trainer of begeleider van een groep kinderen. Men heeft voldoende kennis van de eigen vereniging en de activiteiten. Maar in het begeleiden van kinderen ontbreekt soms specifieke kennis. `t Lab kan die aanvullen.

`t Lab heeft een methode ontwikkeld waardoor ook vrijwilligers het leuk vinden om te leren en zich te ontwikkelen.

Trainingen voor welzijnvrijwilligers

Deze spelen vooral op het gebied van (onderlinge) communicatie met cliënten en familie en soms binnen teams. Daarvoor zijn de trainingen:

Trainingen voor sport- en jeugdverenigingen

Hier gaat het vaak  om het gedrag van kinderen en hier beter mee om te leren gaan, daarvoor zijn de trainingen:.