Trainingen voor Kinderopvang

Wilt u als organisatie in de kinderopvang meer uit uzelf of uw team halen? Verloopt de samenwerking intern moeilijk of maakt uw organisatie een omslag? Denk dan aan trainingen van ’t Lab. Die werken aan het beter functioneren van uw mensen of uzelf. Het uiteindelijke resultaat? Betere samenwerking, heldere communicatie en een prettiger sfeer.

Er zijn diverse trainingen:

Geschikt voor gastouderbureaus, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en andere opvangvormen.

     Training voor medewerkers 
Meer grip op gedrag van kinderen
Krachtige communicatie met ouders
Krachtige communicatie in teams

    Training voor leidinggevenden / bemiddelaars
Motiveren en coachen

Opzet van de trainingen: praktijk en teamwork centraal

De aanpak van de trainingen is vooral praktijkgericht; De theorie helpt uw mensen te begrijpen wat ze in de praktijk kunnen bereiken.Door de kennis op een prettige manier over te brengen, blijft die beter hangen en voelen de deelnemers zich uitgenodigd die te gebruiken. Onderdeel hiervan is, dat uw mensen bijvoorbeeld situaties onderzoeken en problemen benoemen. Door deze werkwijze ontstaan betere praktische oplossingen en een bruikbare vertaalslag naar de praktijk waar mensen direct wat mee kunnen doen.

Maatwerk en extra advies

Via een voorgesprek past ’t Lab uw organisatiewensen en werkwijze in de bestaande trainingen in. Het resultaat? Maatwerk. Na afloop ontvangt u in een evaluatiegesprek bovendien advies om het effect van de training intern verder uit te bouwen. Kies voor een training op uw vestiging of extern.

Of maak een persoonlijke afspraak en ontdek zelf waarom ’t Lab voor de juiste chemie in uw team zorgt.