Krachtige teams en teambuilding

Bouwen aan een krachtig team

Krachtige en zelfsturende teams ontstaan niet vanzelf. Goede vakmensen bij elkaar zetten, garandeert nog geen goed werkend team. Elk team maakt bepaalde fases door op weg naar high-performance. En doet dat op eigen wijze en in eigen tempo. Als leidinggevende is uw persoonlijk leiderschap bepalend hoe u leiding geeft aan de ontwikkeling van een team.

`t Lab analyseert met u het teamfunctioneren en kiest op basis daarvan de juiste begeleiding en trainingsvorm.    `t Lab heeft diverse trainingen ontworpen:

Kracht in je team!

Dit is ontwikkeltraject om teams te versterken. Ook voor teams die niet meteen met veranderingen te maken hebben is het traject bruikbaar.  ‘Kracht in je team’ laat teams via een praktische manier regie voor de eigen ontwikkeling nemen. Het bestaat uit twee teambijeenkomsten en een vervolgtraject. Het meet waar het team staat en wat de gewenste situatie is. Het traject kent een mix van reflectie, opdrachten, theorie en oefening met zoveel mogelijk koppeling aan de eigen dagelijkse praktijk.

Persoonlijk leiderschap voor (startende) leidinggevende

Als (startend) leidinggevende wil je plezier en resultaat halen in je functie. Maar hoe houd je balans tussen organisatie en teamdoelen en je persoonlijke doelen? Wat is effectief leiderschap? Je onderzoekt je kwaliteiten en valkuilen. Er is aandacht voor resultaatgericht sturen, bedrijfsvoering en ondernemerschap. Je leert verschillende leiderschapsstijlen toepassen door inbreng van en reflectie op eigen casuïstiek. Zo groeit je repertoire en inzicht in situaties.

Vliegende start voor Startende teams (projectteams, na reorganisaties, etc)

Nieuwe teams moeten liefst zo snel mogelijk van losse individuen een team worden. Dat gaat niet vanzelf. `t Lab werkt hierbij met een fasemodel. Per fase wordt de betrokkenheid van de individuele medewerkers bij het team steeds groter en de samenhang steeds hechter. Een bundeling individuen wordt een team. Hoewel de accenten per fase verschuiven, werkt een team in iedere fase aan de elementen: vakvolwassenheid, organisatorische zelfstandigheid, samenwerken en doel- en prestatiegerichtheid.

Basis voor zelfsturende teams.

Zelfsturing is een term die vaak gebruikt wordt. Maar soms blijkt dat niet het team stuurt, maar de leidinggevende. Wilt u echt zelfsturende teams, dan is er meer nodig!  Hiervoor werkt  `t Lab met een fasemodel. De snelheid waarmee het proces naar zelfsturing kan worden doorlopen is afhankelijk van de uitgangssituatie. (o.a. de vakvolwassenheid medewerkers, steun organisatie en onderling vertrouwen). Een zelfsturend team heeft een goede interne samenwerking, lost zelfstandig interne conflicten op en is resultaatverantwoordelijk. Het team verbetert en vernieuwt continu zelfstandig.  Men leert open staan voor veranderingen in de (interne) omgeving.

Teambuilding

Teamontwikkeling is een geleidelijk proces. Soms is het gewenst een versnelling aan te brengen in deze ontwikkeling. Hiervoor gebruikt `t Lab de term teambuilding. Typerend voor teambuilding is dat er een bijeenkomst buiten de werksituatie plaatsvindt. Het geven van inzicht in eigen handelen is een eerste stap. Het oplossen van de impasse of de versnelling van het ontwikkelingsproces is het belangrijkste doel. Hierbij werkt `t Lab met de methodiek ervarend leren.