Werkwijze

Aanpak

Lia`s advies bureau,`t Lab, werkt via coaching & advies aan de ontwikkeling van krachtige teams en persoonlijk leiderschap.`t Lab richt zich op persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en leidinggevende door hen in verbinding brengen met zichzelf en de doelstellingen binnen de organisatie.`t Lab is gericht op versterken van de samenwerking, d.w.z. het koppelen van aanwezig talent aan (nieuwe) kennis en kunde.

Na een kennismaking wordt eerst geïnventariseerd waar de behoefte van uw organisatie ligt. Welke doelen en resultaten wilt u halen? Op basis daarvan wordt een methode/programma ontworpen, die past bij uw vraag en werkwijze. Nadat de training of coaching, variërend van een dagdeel tot meerdere dagen, is uitgevoerd wordt met u geëvalueerd om te zien of de gewenste resultaten ook op de werkvloer worden ervaren. `t Lab levert zo altijd maatwerk.

Bij coachen en adviseren gaat het om mensen en teams (weer) in hun kracht terug zetten. De meeste mensen weten zelf prima wat goed voor hen is en wat ze zelf willen en kunnen. Het is de kunst om dàt er ook uit te laten komen. `t Lab doet dit via het ervarend leren en het geven van communicatietrainingen.

Ervarend leren

Ervarend Leren is verrassend een waardevol en krachtig instrument. Deelnemers gaan op basis van respect verschillende uitdagingen aan. in de vorm van opdrachten en spelvormen met afwisselend een samenwerkings- en oplossingsgericht karakter. De trainer daagt hen door vragen uit de beste oplossing te vinden door anders te kijken, of hen te prikkelen een nieuwe stap te nemen. Door als trainer en groep samen de link te leggen van de opdracht naar het dagelijks werk / leven krijgt men inzicht in eigen en elkaars motieven en handelen.

2014-11-24 14.02.06

Dit leidt tot een beter functionerend team. Het levert een organisatie tijdswinst en geld op. Doelen worden sneller bereikt en de onderlinge sfeer verbetert. Als individu groeit men in het persoonlijk functioneren.

Spreekt dit je aan? Ontdek welke diensten ik bied als trainer en coach.

werken in de natuur

Voor mensen die eens op een andere manier gecoacht willen worden, die van de natuur genieten, of willen ontdekken wat de natuur hen te bieden heeft. Daarvoor heb ik een nieuwe tak aan mijn bedrijf ontwikkeld. Via mijn dochterbedrijf ´t Buitenlab, zet ik mijn passie voor de natuur en mijn kennis en ervaring in binnen organisaties voor individuen en teams