Motiveren en coachen

Trainingen voor leidinggevenden en bemiddelaars.

Medewerkers coachen bij communiceren met ouders

In de training leren leidinggevenden hoe zij hun medewerkers op een gestructureerde en inspirerende manier kunnen begeleiden bij het verbeteren van hun contacten met de ouders. Hoe zij zelf het voorbeeld zijn door alle vaardigheden die nodig zijn om effectief met ouders te communiceren zelf in te zetten; Als coach moet men met een medewerker een veilige sfeer creëren en de medewerker helpen een eigen leervraag te formuleren;

Effectief en inspirerend leiden van vergadering en overleg

Het leiden van het overleg met medewerkers is, om welk overleg het ook gaat, een belangrijk deel van het werk van een leidinggevende. Hoe dit overleg verloopt, bepaalt veel van de sfeer in de organisatie en het enthousiasme waarmee medewerkers werken. Dit is niet altijd makkelijk. Medewerkers willen soms onderwerpen bespreken die niet op de agenda thuishoren, dwalen af, zijn ongeconcentreerd of lijken niet betrokken. Het overleg “loopt” soms gewoon niet. Men leert aan geven welke onderwerpen wel en niet geschikt zijn om in een overleg te bespreken, een goede vergaderagenda te maken, en hoe de informatieve, meningsvormende en besluitvormende fase gebruikt worden om effectief en efficiënt te vergaderen;

Effectief invloed uitoefenen

Een leidinggevende moet rekening houden met de verschillende belangen van ouders, medewerkers en de organisatie. Deze training leert om de eigen doelen te formuleren en een strategie te bepalen om die doelen te bereiken en om tegelijkertijd de relaties alle anderen goed te houden. Dit kan door diverse methodes zoals samenwerking, onderhandelen, overtuigen en druk uitoefenen en men leert analyseren welke soort gedrag in welke situatie effectief kan zijn.

Intervisie

Intervisie is het op gestructureerde wijze leren van en met collega’s. De dagelijkse praktijk geeft het leermateriaal. Zaken die je in je werk tegenkomt in een groep van 5-8 personen bespreken door te reflecteren op jezelf en je gekozen werkwijze of oplossingen. Voor organisaties is intervisie een goed middel om kwaliteit en professionaliteit te bevorderen. Door intervisie leren mensen hun problemen beter en gevarieerder op te lossen. Je leert als deelnemer of team bij je eigen werkwijze stil te staan en het bespreekbaar te maken. In een intervisiegroep staat het leren in een veilige en respectvolle context voorop. Na de begeleiding kan de intervisiegroep zelfstandig verder met de gekozen methodiek.