Training

Via één of meerdaagse trainingen leer ik teams, afdelingen maar ook individuele managers of medewerkers beter te functioneren. Deze trainingen zijn specifiek, doelgericht en zeer praktisch van opzet.

Naast trainingen voor professionals heeft `t Lab ook een jarenlange ervaring in trainen van vrijwilligers bij sportverenigingen, scouting en welzijnsorganisaties.

Trainingen van `t Lab leveren een organisatie:

  • extra kennis
  • betere communicatieve vaardigheden (de chemie in het team)
  • gemotiveerde medewerkers
  • meer zelfvertrouwen bij medewerkers

Een sterker zelfvertrouwen van medewerkers is vaak de sleutel tot hogere klanttevredenheid en beter resultaat.

Trainingen voor diverse doelgroepen

`t Lab biedt trainingen aangepast aan de doelgroep en de medewerkers in:

Theorie en praktijk

Theoretische kennis is onmisbaar en plaatst de trainingen voor de deelnemers in een kader. De trainingen zelf zijn vooral praktijkgericht. `t Lab zorgt dat mensen het leren leuk vinden, waardoor het geleerde beter blijft hangen. Wie terugkijkt op een plezierige training krijgt het vertrouwen het geleerde ook in praktijk te kunnen brengen.

`t Lab doet dit door uit te gaan van eigen ervaringen, kennis en vaardigheden en hierop aan te sluiten.Via een voorgesprek wordt de doelstelling en het tijdspad van de training samen vastgesteld.