Meer grip op kinderen

Pedagogische kijk

Mijn visie is dat kinderen de kans moeten hebben zich veilig te voelen, hun eigen keuzes te maken. Daardoor ontwikkelen ze zich tot zelfstandige evenwichtige volwassenen. Daarom ben ik ooit begonnen in de jeugdhulpverlening en heb ik me in diverse problematieken verdiept. Als professional en vrijwilliger loop je soms tegen je eigen grenzen aan bij het omgaan met kinderen. `t Lab wil je kennis en vaardigheden vergroten.

Pesten

Pesten gebeurt overal. Elke dag gaan tienduizenden kinderen met grote angst naar de opvang of  de sportvereniging, omdat ze daar worden gepest. Elke groep kent zijn eigen zondebok: kinderen die het mikpunt zijn van spot, pesterijen, vernedering tot fysiek geweld toe. Kinderen kunnen monsters zijn voor elkaar. Maar wat is nu pesten en hoe voorkomen we het pesten? Wat zijn de mechanismen die tijdens het proces van pesten plaatsvinden en hoe kunnen we daarin bijsturen. Want pesten beschadigt kinderen. Zelfs als men later volwassen is, kan het gepest zijn grote invloed hebben op iemands leven.

2. Ongewild lastige kinderen (kinderen met probleemgedrag)

Zo`n 5% van de kinderen heeft een beperking door ADHD en PDD-NOS. Deze kinderen worden vaak niet begrepen en komen door hun gedrag vaak over als moeilijk en vervelend. Dit ongewild lastige gedrag kan beter begrepen worden door als volwassene stil te staan bij deze beperkingen en het kind anders te begeleiden. Maar er zijn nog meer soorten lastig gedrag, zoals een heel verlegen of faalangstig kind. Wat betekent dit voor het kind, hoe ervaart het de wereld en hoe kun je als volwassene zo`n kind beter begeleiden? Door kennismaking met de basisvaardigheden krijg je handvatten hiervoor.

3. Intimiteit en seksualiteit

Veel ouders, maar ook professionals, hebben vragen over de seksuele ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Wat is ‘normaal’ seksueel gedrag? Vooral na alle misbruikverhalen is het lastig om dit thema goed bespreekbaar te maken. Hoe kunnen kinderen zich seksueel plezierig ontwikkelen? Welke invloeden zijn daarbij bevorderlijk en welke remmend of zelfs schadelijk? Hoe kunnen professionals ouders ondersteunen bij de seksuele opvoeding? Seksuele opvoeding vraagt om bepaalde vaardigheden. Tijdens de training bundelen we de kennis en ervaringen en geven handvatten om dit bespreekbaar te maken.

4. Omgaan met cultuurverschillen/ intercultureel werken

Nederland is multicultureel en er zijn soms spanningen door cultuurverschillen. Voor een goede samenwerking, tevreden cliënten en medewerkers is het niet alleen noodzakelijk dat we elkaar verstaan, maar is het essentieel dat we elkaar begrijpen. Pas dan kan er sprake zijn van een goede kwaliteit van dienstverlening. Wat is intercultureel werken en hoe doe je dat? Welke dilemma`s kom je tegen en zijn er grenzen? Men ervaart misverstanden of heeft vragen over cultuur waar men geen raad mee weet. Door zicht te krijgen op je eigen cultuur en en openstaan voor de onbekende kan dit veranderen. Het perspectief van de ander wordt beter gezien of begrepen. Dat geeft ruimte voor betere samenwerking en communicatie.

Deze trainingen zijn ook voor jeugd- en sportverenigingen, scouting, kerken, etc.

Al vanaf mijn 16e jaar tot op de huidige dag ben ik zelf actief in het jeugdwerk en weet hoe het is om vrijwilliger te zijn. Er wordt ook van vrijwilligers steeds meer gevraagd om kennis en ervaring te hebben om om te gaan met kinderen, naast het bieden van een leuke vrijetijdsbesteding. Veelal is de eigen jeugd doorgegroeid als trainer of begeleider van een groep kinderen. Men heeft voldoende kennis van de eigen vereniging en de activiteiten. Maar in het begeleiden van kinderen ontbreekt soms specifieke kennis. `t Lab kan die aanvullen.