Krachtige communicatie met ouders

Trainingen voor medewerkers:

Communiceren met ouders

Contacten met ouders aan het begin of aan het einde van de dag zijn belangrijk omdat ouders de kwaliteit van de gastouder of organisatie voor een groot deel op grond hiervan beoordelen. Wanneer de ouder specifieke en concrete informatie over het kind krijgt, weet hij dat zijn kind echt “gezien” is.  Dat geeft een vertrouwd gevoel. In deze training wordt geoefend met gesprekstechnieken om deze alledaagse contacten goed te laten verlopen. Zoals op de juiste manier vragen te stellen om te begrijpen wat de ouder bezighoudt en de eigen boodschap voor de ouder op een vriendelijke en duidelijke manier aan te geven.

Evalueren met ouders

Evaluatiegesprekken zijn voor ouders belangrijk en bepalen mede het beeld over de kwaliteit van de gastouder en organisatie. Als medewerker geeft het je zicht op wat ouders vinden en hoe je de dienst kunt verbeteren. De training geeft medewerkers de kennis en vaardigheden om op een goede manier leiding te geven aan dit gesprek. Het gaat hierbij om de voorbereiding op het gesprek, een duidelijke boodschap hebben en een prettige en effectieve sfeer in het gesprek te creëren. Ook het geven van een “slecht nieuws”-boodschap over een kind wordt geoefend. En tenslotte het helder afspraken met ouders maken.

Omgaan met boze en kritische ouders

Wanneer emoties (teleurstelling, boosheid, bezorgdheid) in het gesprek een grote rol spelen, dan is het voeren van een gesprek extra moeilijk. Medewerkers leren in deze training goed om te gaan met deze emoties zodat het voeren van een goed gesprek mogelijk is. Medewerkers leren op een goede manier vragen te stellen om te begrijpen wat de ouder bezighoudt en leren de emoties van de ouder te herkennen en te verwoorden; Er wordt gekeken naar non-verbaal gedrag.

Omgaan met agressie of grensoverschrijdend gedrag.

Dit kan tot gevolg hebben dat medewerkers zich onveilig of geïntimideerd voelen, waardoor werkplezier afneemt en stress ontstaat. In deze training leren medewerkers hoe ze kunnen reageren op agressie. Welke rol speelt eigen gedrag en de organisatie daarbij? Daarnaast wordt aandacht gegeven aan preventie om escalaties te voorkomen. Men leert de basisprincipes over het omgaan met dit ongewenst gedrag. Medewerkers krijgen tips en handvatten om escalaties te voorkomen en om uit de hand gelopen situaties te de-escaleren. Men voelt zich hierdoor weer zekerder en veiliger in het werk.