Krachtig communiceren

Trainingen voor medewerkers

Omgaan met conflicten

In elk team en tussen medewerkers en ouders komen soms tegenstrijdige belangen en conflicten voor. Deze kunnen de werkprocessen blokkeren of individuele mensen en afdelingen tegenover elkaar zetten. Maar hoe ga je hier nu effectief mee om zodat er geen strijd ontstaat maar een gezonde samenwerking blijft. Het doel is medewerkers laten kennismaken met de verschillende manieren van omgaan met conflicten. Het kiezen van een effectieve manier van conflicthantering. Dit begint met het bewust worden van de eigen manier van reageren en zicht op eigen kwaliteiten en valkuilen te krijgen.

Feedback geven en ontvangen

Praten over elkaars functioneren, maakt samenwerken gemakkelijker. En de feedback regels maken het geven van feedback minder spannend om te geven en makkelijker om te ontvangen. Na deze training zijn deelnemers in staat om goed feedback te geven en te ontvangen. Feedback betekent letterlijk terugkoppeling, maar wordt vaak verward met kritiek geven of krijgen. Maar feedback goed gegeven, is een kans om te leren, om je team en jezelf te verbeteren. Hiervoor moet men kunnen luisteren naar wat de ander zegt en het gezegde samenvatten en leren hoe feedback in het dagelijks werk kan worden gebruikt.

Effectief grenzen stellen

Als je niet in staat bent grenzen te stellen, weerbaar te zijn naar anderen, is samenwerken lastig. Assertief reageren is ook die ander in zijn waarde laten. Maar hoe kan een medewerker het beste uit zichzelf halen en zijn eigen doelen realiseren? Hoe gaat men om met de druk waar anderen soms onder kunnen zetten om iets te doen of juist niet te doen? Hoe gaat men om met mijn gevoelens van teleurstelling, boosheid of agressie? Wat zegt ons eigen gevoel ons over bepaalde situaties en hoe luistert men ernaar? Hoe leert men op ons eigen inzicht te vertrouwen en dit toe te passen in het dagelijks leven?

Samenwerken

Teams moeten steeds meer zelf regelen en beslissen, maar wat is een goede samenwerking eigenlijk. Door een quikscan op papier voorafgaand aan de training in het team wordt de samenwerking in team wordt vastgesteld. `t Lab verzorgt de quikscan en score. In dagdeel 1 wordt de uitkomst besproken en uitgelegd wat samenwerken is en afgesproken waar het team zich verder in wil ontwikkelen. Afhankelijk van de uitkomst wordt in overleg een vervolg op maat geleverd. Modules kunnen zijn: taakverdeling, feedback, leiderschap, enzovoort